Hvordan finne det billigste forbrukslånet?

Dersom du leter etter et forbrukslån uten sikkerhet, er det lurt å sjekke rundt for å være sikker på at du får det beste og billigste lånet for din økonomi. Det er flere lure måter å gjøre dette på, noe vi skal se på i denne artikkelen.

Hva avgjør prisen på et forbrukslån?

Beløpet du betaler tilbake over tid vil være sammensatt av en rekke ting. Blant annet:

  • Tilbakebetaling av beløpet du lånte
  • Eventuelle kostander som årsgebyr, termingebyr og etableringskostnad
  • Rente, nominell, på lånebeløpet. Denne oppgis som en årlig prosent, men det er viktig å tenke over at denne løper hele tiden. Du vil derfor ikke betale tilbake 200 000 + 15% dersom du lånte 200 000 kroner med en nomniell rente på 15%. Måten totalkostnaden beregnes på, er å summere dette som en rekke.
  • Til din favør, som lånetaker, kan du regne en årlig inflasjon på 2.5%, som er standard. Denne «hjelper deg», siden du har lånt «2016-kroner» og betaler tilbake med 2017-, 2017- osv-kroner.

Priseksempel – Hvor mye koster lånet?

Låner du 100 000 kroner over 3 år til 15% nominell rente, betaler 900 kroner i etableringsgebyr, og 30 kroner i termingebyr, vil du hver måned betale beløp c.

Beløp: (100 000 + 900) kr = 100 900 kr
Nominell rente normalisert på måned: 15/(100*12) = 0.0125
terminer: 3 år * 12mnd/år = 36 mnd

c = 100900*(0.0125)*[(1+0.0125)^36]/[(1+0.0125)^36 – 1]

c = 1279.7 kr i måneden+30 kr = 1309.7 kr

Et forbrukslån er stort sett alltid et annunitetslån, hvor lånet tilbakebetales i flere like store terminbeløp/annuiteter.

Formelen for dette er relativt grei å utlede, men for de som bare ønsker svarene anbefaler jeg kalkulatoren for forbrukslån hos penger.io. Da trenger du bare å plugge inn nummerene, så går det av seg selv.

Se også denne videon

Sist oppdatert 20/11/2016