Lån med sikkerhet

Tenk deg at du skal låne ut et større pengebeløp til noen, for eksempel en bekjent, hva skjer da dersom du ikke får betalt tilbake?

Det er dette banker og finansselskaper òg tenker. For mindre beløp, som her betyr under en halv million kroner, vil du kunne få lån uten sikkerhet, men utover dette, ønsker banken å ha et sikkerhetsnett. Dersom «Hansen» ikke betaler huslånet, vil banken ta huset hans, og selge det for å dekke lånet. Ikke med en gang selvfølgelig, men det er en mulighet de har.

Vi spesialiserer oss i informasjon om forbrukslån, som er lån uten  sikkerhet, men vi tar allikevel med sikrede lån i en egen artikkel her, da dette er noe mange lurer på.

For forbrukslån/refinansiering med sikkerhet, bør du sjekke ut Zen Banking

Et lån med sikkerhet er derfor et lån hvor du som kunde stiller med en form for pant eller egenkapital, slik at banken er komfortabel med å låne penger til deg.

lån penger med sikkerhet

Det finnes flere lån med sikkerhet, hovedsakelig boliglån og billån.

Vi kan lese dette om pant her (kilde):

Pant innebærer at en formuesgjenstand tjener som sikkerhet for at et krav skal bli oppfylt. Den som har panterett vil ha en eksklusiv særrett til å søke dekning for sitt krav i formuesgodet, til fortrengsel for eierens øvrige kreditorer. Dersom debitor misligholder pantekravet, kan panthaveren vanligvis med myndighetenes bistand gjennom tvangsfullbyrdelse selge formuesgjenstanden, og ta dekning for sitt krav i salgssummen. Begrunnelsen for å tillate pantsettelse er i hovedsak panterettens kredittskapende effekt. Kreditt gir grunnlag for investeringer, og dermed avkastning. Dette er gunstig for den enkelte og for samfunnet.

Den som innehar panteretten kalles panthaver (som normalt, men ikke nødvendigvis, er kreditor for det krav som sikres). Objektet som panten er sikret i kalles et panteobjekt. Den som stifter panterett i panteobjektet til fordel for en annen, kalles pantsetter (som også ofte er debitor for det sikrede kravet, selv om det er relavtivt vanlig at andre, typisk foreldre eller den som starter opp virksomhet, stiller sikkerhet for andres – barns eller virksomhetens – gjeld).

Et pant er enten et underpant, det vil si at eieren beholder rådigheten over pantet, eller et håndpant, hvor eieren fratas rådigheten.