Hvorfor bør du vurdere refinansiering?

Refinansiering vil si å ta opp et nytt lån for å tilbakebetale gammel, ofte dyrere og mindre gunstig, gjeld. Et refinansieringslån gir lavere kostnader og bedre vilkår, i tillegg til bedre oversikt siden du nå kun har ett lån og en kreditor å forholde deg til.

Når du refinansierer vil du både redusere den totale lånekostanden, samtidig som du endre opp med et lavere månedsbeløp.

Kutt kostander

Dersom du har gjeld bestående av flere smålån og kredittkort, hvor gjerne flere av lånene har dårlige betingelser, vil refinansiering av disse kunne spare deg for mye penger. Dersom du ønsker å betale et mye mindre beløp per måned, kan det være du ender opp med en lengre nedbetalingstid, slik at kostnaden totalt sett ikke nødvendigvis går ned. Allikevel vil det gi deg mer økonomisk frihet og spillerom i hverdagen.

Mer oversiktlig økonomi

Med flere små lån og kredittkort blir det mange fakturaer å holde styr på. For eksempel vil disse gjerne ha forskjellig forfallsdato, betingelser og nedbetalingstid. I tillegg skal alle betales til forskjellige kreditorer, og det er vanskelig å holde orden. Med refinansiering kan du få én regning hver måned, med én kreditor, én forfallsdato og ett sett med betingelser. Dette gir deg full kontroll på hva du skylder, og lar deg planlegge økonomien din bedre. For eksempel vil du vite om du har penger til overs til andre ting, og du risikerer ikke å ikke kunne betale en faktura på et lån du ikke visste at skulle betales, når du ikke har penger til overs.

Her er det lurt å være føre var. Dersom du ser at gjelden begynner å komme ut av kontroll og du mister oversikten, bør du søke om refinansering før det skjærer seg. Dette blir billigere, og du kan refinansiere før du får betalingsanmerkninger. Dersom du får betalingsanmerkninger eller inkasso kan det være meget vanskelig å få refinansiering, spesielt dersom du ikke kan stille sikkerhet i form av bolig.

Hvilke banker tilbyr refinansiering?

Mange banker tilbyr refinansiering. For eksempel AXO, Bank Norwegian og Opp Finans. Disse tilbyr refinansiering uten sikkerhet opp til 500 000 kroner, men lånebeløpet kommer ann på din personlige økonomi. Dersom du ikke kan refinansiere beløpet i sin helhet, kan du vanligvis få innvilget refinansiering til noe av det.

Normalt, når du søker om refinansiering kotnra vanlig forbrukslån, vil de som tilbyr deg refinansiering betale kreditorene dine direkte. Dette er enklere og for mange en ekstra sikkerhet, i motsetning til å få alle pengene på konto og selv betale kreditorene. Sistenevnte kan være vanskelig for mange.

Sist oppdatert 26/11/2016